CONTACT CENTER: 02-022-0222  EMAIL: info@gogoboy.shop  LINE ID: @gogoboy
 
 
 
 
 
 
 
WARRANTY POLICY นโยบายการรับประกันคุณภาพ
 
     
>>>  วิธีการสั่งซื้อ  
>>>  นโยบายการจัดส่ง  
>>>  นโยบายการรับประกัน  
>>>  ส่วนลดสุดคุ้ม  
>>>  สินค้าโปรโมชั่น  
>>>  การชำระเงิน  
>>>  วัสดุในการผลิต  
 

 

การรับประกันสินค้า 1 ปี เพื่อการใช้งานที่แท้จริง
สำหรับสินค้าประเภท เฟอร์นิเจอร์ไม้ และพาร์ติชั่น แบรนด์ LEGACY ได้แก่
• โต๊ะทำงาน
• ตู้เอกสาร
• ตู้ล็อคเกอร์ไม้
• ตู้แพนทรี
• ตู้รองเท้า
• เคาน์เตอร์
• พาร์ติชั่น

การรับประกันครอบคลุมถึง
• โครงสร้างของสินค้า
• อะไหล่ ฟิตติ้ง เช่น รางลิ้นชัก รางเลื่อน บานพับ มือจับ ล้อ
• ระบบกุญแจ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นที่นำออกจำหน่าย
ในทุกช่องทางของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพ คุ้มค่ากับการสั่งซื้อของลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าระหว่างที่ใช้งานสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัทฯ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
• วัสดุที่ใช้ผลิตไม่ได้คุณภาพ ทำให้สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ดีตามลักษณะการใช้งานของสินค้านั้น
• โครงสร้างหลักของสินค้า เกิดความเสียหาย ผิดปกติ ทำให้สินค้าไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
• การประกอบติดตั้งไม่ถูกวิธีโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือการประกอบติดตั้งที่ไม่ได้มาตราฐาน ทำให้สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
• ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

การรับประกันคุณภาพไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
• ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานสินค้าที่ผิดประเภท ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานสินค้านั้นๆ
• ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง แก้ไข ปรับแต่ง สินค้าในภายหลังจากที่ได้รับมอบสินค้า
• ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย ขนย้ายเองหลังจากได้รับมอบสินค้าจากบริษัทฯแล้ว
• ความเสียหากจากเพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การจราจล รวมถึงการจัดวางสินค้าไม่เหมาะสม และการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
• ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้งาน ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
• เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละแบรนด์สินค้า


ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
แบรนด์
6 เดือน
   BT / STABLE / JP / SAHASILP HITECH
1 ปี
   CHUBB SAFES / FORTE / ITK / KINGDOM / LECCA / LEECO / LEGACY / MASS /
   MONO / PERFECT / PILOT / THE FORM / VIVA /   WORLD SAFES
3 ปี
   ASAHI
5 ปี
   LUCKY WORLD

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน ดำเนินเรื่องการรับประกันสินค้าระหว่างลูกค้าและเจ้าของแบรนด์สินค้าแต่ละแบรนด์
 
     
 
 
 
       
เกี่ยวกับเรา บริการลูกค้า ดาวน์โหลด
ได้รับการตรวจสอบโดย
แนะนำบริษัท วิธีการสั่งซื้อ SRISOPON CATALOG
ประวัติความเป็นมา นโยบายการจัดส่ง SRISOPON PROMOTION CATALOG
เหตุผลว่าทำไมต้องเรา นโยบายการรับประกัน ตัวอย่างสีเมลามีน
เงื่อนไขการขายสินค้าและการให้บริการ ส่วนลดสุดคุ้ม ตัวอย่างสีพาร์ติชั่นและมินิสกรีน
นโยบายความเป็นส่วนตัว สินค้าโปรโมชั่น แผนที่
รายชื่อลูกค้าอ้างอิง การชำระเงิน  
ติดต่อเรา วัสดุในการผลิต  
     
       
 
 
แบรนด์สินค้าที่เราจำหน่าย
 
 
ช่องทางการชำระเงิน
               
 
 
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด   73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230                                                          สงวนลิขสิทธิ์ COPY RIGHT © SRISOPON 2015