Our Store Since 1976  |    เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:30-17:30 น.
CONTACT CENTER: 02-022-0222  EMAIL: info@gogoboy.shop  LINE ID: @gogoboy
 
 
       
 
 
       
 
 
 
 
 
การรับประกันคุณภาพ
WARRANTY POLICY

 

 

บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด แบ่งการรับประกันแบบเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การรับประกันคุณภาพสินค้า
• เงื่อนไข ระยะเวลาและรายละเอียดของการรับประกันคุณภาพสินค้า เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละแบรนด์สินค้า
• บริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและแบรนด์สินค้า ในการเคลมสินค้า

2. การรับประกันการส่งมอบสินค้า
• ในกรณีการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามการสั่งซื้อ
• ในกรณีการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ
• ในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ประกอบติดตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
   บริษัทฯ จะแก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทบาทและหน้าที่ของบริษัทฯ
• บริษัทฯ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดการรับประกันสินค้าตามที่แบรนด์สินค้ากำหนดให้ลูกค้า
• บริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและแบรนด์สินค้า ในการเคลมสินค้า
• บริษัทฯ เป็นผู้รับประกันด้านการส่งมอบสินค้า ในกรณีการจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท
  ไม่รวมการจัดส่งโดยบริษัทฯ ขนส่งอื่น
• บริษัทฯ มิใช่ผู้รับประกันคุณภาพสินค้าเอง การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นไปตามที่แบรนด์สินค้ากำหนด

การรับประกันคุณภาพไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
• ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานสินค้าที่ผิดประเภท ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานสินค้านั้นๆ
• ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง แก้ไข ปรับแต่ง สินค้าในภายหลังจากที่ได้รับมอบสินค้า
• ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย ขนย้ายเองหลังจากได้รับมอบสินค้าจากบริษัทฯแล้ว
• ความเสียหากจากเพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การจราจล รวมถึงการจัดวางสินค้าไม่เหมาะสม และการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
• ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้งาน ไม่ว่าในกรณีใดๆ


 
     
 
 
 
       
สินค้า บริการลูกค้า เกี่ยวกับเรา
ได้รับการตรวจสอบโดย
โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์ นโยบายการจัดส่ง แนะนำบริษัท
ตู้และชั้นวางของ นโยบายการรับประกัน ประวัติความเป็นมา
เก้าอี้และโซฟา การชำระเงิน เหตุผลว่าทำไมต้องเรา
ฉากกั้นพาร์ติชั่น   รายชื่อลูกค้าอ้างอิง
ตู้เซฟนิรภัย   ติดต่อเรา
อุปกรณ์เสริม    
     
     
       
 
 
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด   73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230                                                          สงวนลิขสิทธิ์ COPY RIGHT © SRISOPON 2015