Our Store Since 1976  |    เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:30-17:30 น.
CONTACT CENTER: 02-022-0222  EMAIL: info@gogoboy.shop  LINE ID: @gogoboy
 
 
       
 
 
       
 
 
 
 
 
PRIVACY POLICY นโยบายความเป็นส่วนตัว
 
     
>>>  แนะนำบริษัท  
>>>  ประวัติความเป็นมา  
>>>  เหตุผลว่าทำไมต้องเลือกเรา  
>>>  เงื่อนไขการขายสินค้าและการให้บริการ  
>>>  นโยบายความเป็นส่วนตัว  
>>>  รายชื่อลูกค้าอ้างอิง  
>>>  ติดต่อเรา  
 

 

บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา บริษัทฯไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับองค์กรอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจึงใช้แต่เพียงภายใน บริษัทฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมรัดกุมเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยที่สุดจากการคุกคามต่างๆ นอกจากนี้ เมื่อใดก็ตามที่มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเพื่อให้การสนับสนุนการบริการ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชื่อและที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า โดย บริษัทฯ จะควบคุมและตรวจสอบบริษัทเหล่านี้อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการปกป้องเสมอ

คลังข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในบริษัทฯ เพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้

- ชื่อหน่วยงาน องค์กรของลูกค้า
- ที่อยู่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา รวมถึงที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
- ที่อยู่อีเมล
- เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ข้อมูลทางธนาคาร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

- เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบตัวตน และความน่าเชื่อถือของลูกค้า เพื่อใช้พิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการจำหน่าย การให้บริการ - การจัดส่ง หรือการชำระเงิน
-เพื่อการแจ้งข้อมูลสินค้า บริการ ส่วนลด หรือข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า
- เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย การให้บริการ การจัดส่ง หรือการชำระเงิน รวมถึงธุรกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
- เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการตามคำสั่งซื้อสินค้าและการให้บริการต่างๆ ของลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
หากลูกค้าเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆก็ตาม ลูกค้าสามารถแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบในทันที โดยบริษัทฯ จะทำการแก้ไข และอัพเดทให้เป็นปัจจุบันที่สุด ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ โดยจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดกรือทั้งหมดแก่บุคคลภายนอก โดยลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

Contact Center : 02-931-1040-5

ที่อยู่ : บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

อีเมลล์ : cs1@srisopon.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายใดๆ บริษัทจะแสดงให้ทราบทางเว็บไซต์ ทุกครั้ง

 
     
 
 
 
       
สินค้า บริการลูกค้า เกี่ยวกับเรา
ได้รับการตรวจสอบโดย
โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์ นโยบายการจัดส่ง แนะนำบริษัท
ตู้และชั้นวางของ นโยบายการรับประกัน ประวัติความเป็นมา
เก้าอี้และโซฟา การชำระเงิน เหตุผลว่าทำไมต้องเรา
ฉากกั้นพาร์ติชั่น   รายชื่อลูกค้าอ้างอิง
ตู้เซฟนิรภัย   ติดต่อเรา
อุปกรณ์เสริม    
     
     
       
 
 
แบรนด์สินค้าที่เราจำหน่าย
 
 
ช่องทางการชำระเงิน
               
 
 
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด   73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230                                                          สงวนลิขสิทธิ์ COPY RIGHT © SRISOPON 2015