CONTACT CENTER: 02-022-0222  EMAIL: info@gogoboy.shop  LINE ID: @gogoboy
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKING ZONE

โซนทำงาน

 
โซนสินค้า
|
X
  โซนทำงาน
|     โซนประชุมสัมมนา
|     โซนเก็บของ
|     โซนรับแขก
|     โซนอเนกประสงค์
|     โซนตู้เซฟนิรภัย
|
  สินค้าโปรโมชั่น
 

 
กลุ่มสินค้า
|
  โต๊ะทำงาน
|
X
  ตู้เอกสาร
|     เก้าอี้สำนักงาน
|     พาร์ติชั่นและมินิสกรีน

 
ประเภทสินค้า
|
  ตู้เอกสารเหล็ก
|     ชุดตู้เอกสารแบบรางเลื่อน
|
  ตู้ข้าง
|
X
  ตู้เอกสารไม้

 
รูปแบบสินค้า
|
  แบบสูง 75/80 cm.
|
  แบบสูง 120 cm.
|
  แบบสูง 160 cm.
|
X
  แบบสูง 200 cm.

   
โซนทำงาน / ตู้เอกสาร / ตู้เอกสารไม้ / แบบสูง 200 cm.
PRODUCT CATEGORY
   
 
PROMOTION สินค้าโปรโมชั่น
     สินค้าโปรโมชั่น PROMOTION
 
 
WORKING ZONE โซนทำงาน
     โต๊ะทำงาน
     ตู้เอกสาร
     เก้าอี้สำนักงาน
     พาร์ติชั้นและมินิสกรีน
 
 
MEETING ZONE โซนประชุมสัมมนา 
     โต๊ะประชุม
     โต๊ะสัมมนา
     เก้าอี้เล็คเชอร์
 
 
STORAGE ZONE โซนจัดเก็บสิ่งของ 
     ตู้ล็อคเกอร์
     ตู้จดหมาย
     ตู้เสื้อผ้า
     ตู้ยา
     ตู้แพนทรี (Pantry)
     ตู้รองเท้า
     ชั้นวางของ
 
 
RECEPTION ZONE โซนรับแขก
     เคาน์เตอร์
     ชุดรับแขก
     โต๊ะกลางสำหรับโซฟา
     เก้าอี้แถว
 
 
GENERAL ZONE โซนอเนกประสงค์
     โต๊ะอเนกประสงค์
     เก้าอี้
     ชุดโต๊ะแคนทีน
     อุปกรณ์เสริมและอะไหล่
 
 
SAFES ZONE โซนตู้เซฟนิรภัย
     ตู้เซฟนิรภัย
     กล่องอเนกประสงค์
     กล่องใส่กุญแจ
   
 
ตู้เอกสาร SC20-4040-N5
5 ชั้นโล่ง
ขนาดเริ่มต้นที่ 40x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 3,090 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-4040-C1
1 บานเปิด ภายในมีแผ่นชั้น 4 แผ่น
ขนาดเริ่มต้นที่ 40x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 3,690 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-4040-M001
3 ชั้นโล่ง 1 บานเปิด
ขนาดเริ่มต้นที่ 40x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 3,390 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-4040-M002
3 ชั้นโล่ง 1 บานเปิดกระจก
ขนาดเริ่มต้นที่ 40x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 3,690 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-4040-M005
บานเปิดบนล่าง
ขนาดเริ่มต้นที่ 40x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 3,690 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-4040-M007
1 บานเปิดกระจก 1 บานเปิดทึบ
ขนาดเริ่มต้นที่ 40x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 3,990 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-6040-N5
ชั้นโล่ง 5 ชั้น
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 4,290 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-C2
บานเปิด 2 บาน ภายในมีแผ่นชั้น 4 แผ่น
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 4,890 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M001
ชั้นโล่ง 10 ช่อง
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 4,590 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-6040-M005
ชั้นโล่ง 3 ชั้น / บานเปิด 2 บาน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 5,290 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M006
ชั้นโล่ง 3 ชั้น / บานเปิดกระจก 2 บาน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 5,590 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M009
ชั้นโล่ง 3 ชั้น / บานเลื่อน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 5,290 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-6040-M012
บานเปิด 2 บานบน / บานเปิด 2 บานล่าง
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,890 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M014
บานเปิด 2 บานบน / บานเลื่อน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 5,890 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M017
บานเปิดกระจก 2 บานบน / บานเปิด 2 บานล่าง
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 7,190 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-6040-M019
บานเปิดกระจก 2 บาน / บานเลื่อน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 7,190 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M032
2 บานเปิด / 1 ชั้นโล่ง / 2 บานเปิด
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,390 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M034
2 บานเปิด / 1 ชั้นโล่ง / บานเลื่อน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,390 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-6040-M036
2 บานเปิดกระจก / 1 ชั้นโล่ง / 2 บานเปิด
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,690 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M038
2 บานเปิดกระจก / 1 ชั้นโล่ง / บานเลื่อน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,690 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M044
2 ชั้นโล่ง / ช่องเก็บเอกสาร / 2 บานเปิด
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,490 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-6040-M045
2 ชั้นโล่ง / ช่องเก็บเอกสาร / 2 บานเปิดกระจก
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,890 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M047
2 ชั้นโล่ง / ช่องเก็บเอกสาร / บานเลื่อน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,490 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M050
2 บานเปิด / ช่องเก็บเอกสาร / 2 บานเปิด
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,990 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-6040-M051
2 บานเปิด / ช่องเก็บเอกสาร / บานเลื่อน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,990 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M054
2 บานเปิดกระจก / ช่องเก็บเอกสาร / 2 บานเปิด
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 7,290 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-6040-M055
2 บานเปิดกระจก / ช่องเก็บเอกสาร / บานเลื่อน
ขนาดเริ่มต้นที่ 60x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 7,290 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-9040-M010
3 ชั้นโล่ง / 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม
ขนาดเริ่มต้นที่ 90x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 6,990 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-9040-M015
2 บานเปิด / 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม
ขนาดเริ่มต้นที่ 90x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 7,190 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-9040-M020
2 บานเปิดกระจก / 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม
ขนาดเริ่มต้นที่ 90x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 9,190 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-9040-M035
2 บานเปิด / 1 ชั้นโล่ง / 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม
ขนาดเริ่มต้นที่ 90x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 7,790 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-9040-M039
2 บานเปิดกระจก / 1 ชั้นโล่ง / 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม
ขนาดเริ่มต้นที่ 90x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 8,090 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-9040-M048
2 ชั้นโล่ง / ช่องเก็บเอกสาร / 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม
ขนาดเริ่มต้นที่ 90x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 8,490 บาท/ตู้

ตู้เอกสาร SC20-9040-M052
2 บานเปิด / ช่องเก็บเอกสาร / 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม
ขนาดเริ่มต้นที่ 90x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 8,990 บาท/ตู้
ตู้เอกสาร SC20-9040-M056
2 บานเปิดกระจก / ช่องเก็บเอกสาร / 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม
ขนาดเริ่มต้นที่ 90x40x200 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
ราคาเริ่มต้นที่ 9,290 บาท/ตู้
 
 
 

 

 
     
 
 
 
       
เกี่ยวกับเรา บริการลูกค้า ดาวน์โหลด
ได้รับการตรวจสอบโดย
แนะนำบริษัท วิธีการสั่งซื้อ SRISOPON CATALOG
ประวัติความเป็นมา นโยบายการจัดส่ง SRISOPON PROMOTION CATALOG
เหตุผลว่าทำไมต้องเรา นโยบายการรับประกัน ตัวอย่างสีเมลามีน
เงื่อนไขการขายสินค้าและการให้บริการ ส่วนลดสุดคุ้ม ตัวอย่างสีพาร์ติชั่นและมินิสกรีน
นโยบายความเป็นส่วนตัว สินค้าโปรโมชั่น แผนที่
รายชื่อลูกค้าอ้างอิง การชำระเงิน  
ติดต่อเรา วัสดุในการผลิต  
     
       
 
 
แบรนด์สินค้าที่เราจำหน่าย
 
 
ช่องทางการชำระเงิน
               
 
 
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด   73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230                                                          สงวนลิขสิทธิ์ COPY RIGHT © SRISOPON 2015