Our Store Since 1976  |    เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:30-17:30 น.
CONTACT CENTER: 02-022-0222  EMAIL: info@gogoboy.shop  LINE ID: @gogoboy
 
 
       
 
       
 
 
 
   
 
 
ตู้เหล็ก LECCA ลดราคา 60%
โปรโมชั่น วันนี้-วันเสาร์นี้เท่านั้น ด่วน
มีกุญแจล็อค เก็บของอเนกประสงค์ได้ วางแฟ้มเอกสารได้
 
ตู้เหล็ก 20BK-SLIDE-G สีขาว
ประตูบานเลื่อนกระจก ภายในมีแผ่นชั้น 1 แผ่น
ขนาด W80 x D40 x H90 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 25 KG/ชั้น  
SALE
60%
  1,990 บาท
  ปกติ 6,225 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / ประกอบฟรี / รับประกัน 1 ปี
ส่งฟรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
ตู้เหล็ก 20BK-SPACE สีขาว
ไม่มีประตู ภายในมีแผ่นชั้น 4 แผ่น
ขนาด W80 x D40 x H185 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 25 KG/ชั้น  
SALE
60%
  2,490 บาท
  ปกติ 7,475 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / ประกอบฟรี / รับประกัน 1 ปี
ส่งฟรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
ตู้เหล็ก 20BK-SWING-G สีขาว
แยกบานเปิดกระจก ภายในมีแผ่นชั้น 4 แผ่น
ขนาด W60 x D40 x H185 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 25 KG/ชั้น  
SALE
60%
  2,990 บาท
  ปกติ 8,725 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / ประกอบฟรี / รับประกัน 1 ปี
ส่งฟรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
ตู้เหล็ก 20BK-SLIDE-G สีขาว
ประตูบานเลื่อนกระจก ภายในมีแผ่นชั้น 4 แผ่น
ขนาด W60 x D40 x H185 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 25 KG/ชั้น  
SALE
60%
  2,990 บาท
  ปกติ 8,725 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / ประกอบฟรี / รับประกัน 1 ปี
ส่งฟรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
ตู้เหล็ก 20BK-SWING-G สีขาว
แยกบานเปิด ภายในมีแผ่นชั้น 4 แผ่น
ขนาด W80 x D40 x H185 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 25 KG/ชั้น  
SALE
60%
  3,490 บาท
  ปกติ 9,975 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / ประกอบฟรี / รับประกัน 1 ปี
ส่งฟรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
ตู้เหล็ก 20BK-SPLIT-WGS สีขาว
แยกส่วนบานเปิด ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด W80 x D40 x H185 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 25 KG/ชั้น  
SALE
60%
  3,490 บาท
  ปกติ 9,975 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / ประกอบฟรี / รับประกัน 1 ปี
ส่งฟรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
ตู้เหล็ก 20BK-SLIDE-G สีขาว
ประตูบานเลื่อนกระจก ภายในมีแผ่นชั้น 4 แผ่น
ขนาด W80 x D40 x H185 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 25 KG/ชั้น  
SALE
60%
  3,490 บาท
  ปกติ 9,975 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / ประกอบฟรี / รับประกัน 1 ปี
ส่งฟรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
   
 
 
 
ตู้เหล็ก LUCKYWORLD
มีกุญแจล็อค เก็บของอเนกประสงค์ได้ วางแฟ้มเอกสารได้
 
ตู้เอกสาร KWS-183
บานเปิดทึบ ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น
ขนาด W91.4 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
4,490 บาท
ปกติ 12,000 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสาร KWG-183
บานเปิดกระจก ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น
ขนาด W91.4 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
4,990 บาท
ปกติ 14,000 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSG-90
บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด W87.7 x D40.8 x H87.7 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
2,990 บาท
ปกติ 8,400 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSG-120
บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด W118.8 x D40.8 x H87.7 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
3,490 บาท
ปกติ 9,800 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSG-150
บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด W149.8 x D40.8 x H87.7 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
4,390 บาท
ปกติ 12,200 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSS-90
บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด W87.7 x D40.8 x H87.7 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
2,790 บาท
ปกติ 8,000 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSS-120
บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด W118.8 x D40.8 x H87.7 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
3,290 บาท
ปกติ 9,400 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSS-150
บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด W149.8 x D40.8 x H87.7 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
4,090 บาท
ปกติ 11,200 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSG-914
บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น
ขนาด W91.4 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
4,990 บาท
ปกติ 12,400 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSG-120K
บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น
ขนาด W118.8 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
6,190 บาท
ปกติ 15,400 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSS-914
บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น
ขนาด W91.4 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
4,690 บาท
ปกติ 12,400 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสารเหล็ก KSS-120K
บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น
ขนาด W118.8 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
5,790 บาท
ปกติ 15,400 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสาร KCDX-2
สำหรับเอกสารแบบแฟ้มแขวน 2 ลิ้นชัก
ขนาด W46.6 x D61.4 x H74 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
2,790 บาท
ปกติ 7,400 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสาร KCDX-3
สำหรับเอกสารแบบแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก
ขนาด W46.6 x D61.4 x H103 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
3,390 บาท
ปกติ 8,800 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสาร KCDX-4
สำหรับเอกสารแบบแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก
ขนาด W46.6 x D61.4 x H132.5 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
4,390 บาท
ปกติ 11,200 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสาร CDX-6
สำหรับเอกสารขนาดA4 6 ลิ้นชัก
ขนาด W37.5 x D45.7 x H93.3 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
2,790 บาท
ปกติ 7,800 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสาร CDX-10
สำหรับเอกสารขนาดA4 10 ลิ้นชัก
ขนาด W37.5 x D45.7 x H93.3 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
2,990 บาท
ปกติ 7,800 บาท/ตู้
 
 
ตู้เอกสาร CDX-15
สำหรับเอกสารขนาดA4 15 ลิ้นชัก
ขนาด W37.5 x D45.7 x H131.2 cm.
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
3,990 บาท
ปกติ 10,200 บาท/ตู้
 
       
 
 
 
ตู้เหล็ก LEGACY
มีกุญแจล็อค เก็บของอเนกประสงค์ได้ วางแฟ้มเอกสารได้
 
ตู้เอกสารเหล็ก LDG-323
บานเลื่อนกระจก ภายในแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด เลือกได้หลายขนาด
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
เริ่ม 8,600 บาท
 
เริ่ม 3,490 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสารเหล็ก LDO-313
บานเลื่อนทึบ ภายในแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด เลือกได้หลายขนาด
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
เริ่ม 8,600 บาท
 
เริ่ม 3,490 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสารเหล็ก LDG-1886
บานเลื่อนกระจก ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น
ขนาด W91.4 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 13,000 บาท
 
5,290 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสารเหล็ก LDO-1886
บานเลื่อนทึบ ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น
ขนาด W91.4 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 13,000 บาท
 
5,290 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร SH-754L
บานเปิดทึบ ภายในแผ่นชั้น 2 แผ่น
ขนาด W91.4 x D45.7 x H122 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 11,000 บาท
 
4,490 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร SH-104L
บานเปิดทึบ ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น
ขนาด W91.4 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 12,000 บาท
 
4,990 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร SH-756L
บานเปิดทึบ ภายในแผ่นชั้น 3 แผ่น มือจับฝัง
ขนาด W91.4 x D45.7 x H183 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 12,600 บาท
 
5,190 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร LDR-210
สำหรับเอกสารขนาดA4 10 ลิ้นชัก
ขนาด W36.4 x D46 x D94 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 8,200 บาท
 
3,190 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร LDR-215
สำหรับเอกสารขนาดA4 15 ลิ้นชัก
ขนาด W36.4 x D46 x H132 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 10,600 บาท
 
4,190 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร LD-742
สำหรับเอกสารแบบแฟ้มแขวน 2 ลิ้นชัก
ขนาด W46.6 x D61.6 x H71.3 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 8,200 บาท
 
3,190 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร LD-743
สำหรับเอกสารแบบแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก
ขนาด W46.6 x D61.6 x H101.5 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 10,200 บาท
 
3,990 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร LD-744
สำหรับเอกสารแบบแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก
ขนาด W46.6 x D61.6 x H132.2 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 12,200 บาท
 
4,690 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร LDR-4
สำหรับเอกสารขนาดA4 4 ลิ้นชัก
ขนาด W43.9 x D40.6 x H87.7 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 8,400 บาท
 
3,190 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร LDR-6
สำหรับเอกสารขนาดA4 6 ลิ้นชัก
ขนาด W43.9 x D40.6 x H87.7 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 8,800 บาท
 
3,390 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร LDR-8
สำหรับเอกสารขนาดA4 8 ลิ้นชัก
ขนาด W43.9 x D40.6 x H87.7 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 9,200 บาท
 
3,590 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร CD-104
4 ลิ้นชัก 1 บานเปิด
ขนาด 88x40.6x87.7 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 11,200 บาท
 
4,490 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร CD-106
6 ลิ้นชัก 1 บานเปิด
ขนาด 88x40.6x87.7 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 11,600 บาท
 
4,690 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร CD-108
8 ลิ้นชัก 1 บานเปิด
ขนาด 88x40.6x87.7 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 12,000 บาท
 
4,890 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร RD-411
4 ลิ้นชัก 3 ชั้นวางของ 1 บานเปิด
ขนาด 118.1x40.6x87.7 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 12,400 บาท
 
4,990 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร RD-611
6 ลิ้นชัก 3 ชั้นวางของ 1 บานเปิด
ขนาด 118.1x40.6x87.7 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 12,800 บาท
 
5,190 บาท รวมVAT
 
ตู้เอกสาร RD-811
8 ลิ้นชัก 3 ชั้นวางของ 1 บานเปิด
ขนาด 118.1x40.6x87.7 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 13,200 บาท
 
5,390 บาท รวมVAT
 
ชั้นวางแฟ้ม LS-366
2 ชั้น / ช่องวางแฟ้ม 16 ช่อง
ขนาด W92.1 x D31.1 x H95 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 8,000 บาท
 
3,990 บาท รวมVAT
 
ชั้นวางแฟ้ม LS-566
3 ชั้น / ช่องวางแฟ้ม 24 ช่อง
ขนาด W92.1 x D31.1 x H138 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 11,000 บาท
 
5,490 บาท รวมVAT
 
ชั้นวางแฟ้ม LS-666
4 ชั้น / ช่องวางแฟ้ม 32 ช่อง
ขนาด W92.1 x D31.1 x H180.4 cm.
แบรนด์ : LEGACY เลกาซี่
SALE
PRICE
 
ปกติ 12,000 บาท
 
5,990 บาท รวมVAT
 
 
 
เแผ่นชั้น
ชุดแผ่นชั้นพร้อมตะขอ สามารถซื้อเพื่อเพิ่มชั้นวางของในตู้
 
แผ่นชั้น 20BK-SHELF สีขาว
แผ่นชั้น พร้อมตะขอ 5 ตัว สำหรับตู้ 20BK ทุกแบบ
ขนาด W80 x D40 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 25 KG/ชั้น  
SALE
  400 บาท
  ปกติ 800 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / รับประกัน 1 ปี
 
แผ่นชั้น 20BK-SHELF สีขาว
แผ่นชั้น พร้อมตะขอ 5 ตัว สำหรับตู้ 20BK ทุกแบบ
ขนาด W120 x D40 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 25 KG/ชั้น  
SALE
  600 บาท
  ปกติ 1,200 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / รับประกัน 1 ปี
 
แผ่นชั้น 50BK-SHELF สีขาว
แผ่นชั้น พร้อมตะขอ 5 ตัว สำหรับตู้ 20BK ทุกแบบ
ขนาด W90 x D40 cm.
แบรนด์ : LECCA เล็คก้า
รับน้ำหนัก 50 KG/ชั้น  
SALE
  700 บาท
  ปกติ 1,400 บาท
รวมVAT7% / ส่งฟรี / รับประกัน 1 ปี
 
แผ่นชั้น
สำหรับตู้เหล็ก LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
เลือกได้หลายขนาด
แบรนด์ : LUCKYWORLD ลัคกี้ เวิลด์
SALE
PRICE
 
ปกติเริ่ม 1,200 บาท
 
เริ่ม 600 บาท รวมVAT
 
 
 
 
 
     
 
 
 
       
สินค้า บริการลูกค้า เกี่ยวกับเรา
ได้รับการตรวจสอบโดย
โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์ นโยบายการจัดส่ง แนะนำบริษัท
ตู้และชั้นวางของ นโยบายการรับประกัน ประวัติความเป็นมา
เก้าอี้และโซฟา การชำระเงิน เหตุผลว่าทำไมต้องเรา
ฉากกั้นพาร์ติชั่น   รายชื่อลูกค้าอ้างอิง
ตู้เซฟนิรภัย   ติดต่อเรา
อุปกรณ์เสริม    
     
     
       
 
 
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด   73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230                                                          สงวนลิขสิทธิ์ COPY RIGHT © SRISOPON 2015